Kamu İhale Duyuruları ve İhale Sonuçlarını Günlük Takip Edebilirsiniz.

İhale Sonuçlarından Haber Almak için Türkiye'nin 1997'den Günümüze Tercihi

Üyelik Sözleşmesi Maddeleri

1. Bu sözleşme ihaleci.com internet sitesi (aşağıda "ihaleci.com" olarak geçecektir) ile ihaleci.com'a abone olan kullanıcılar (aşağıda "Kullanıcı" olarak geçecektir) arasında geçerlidir.

2. Proje Haber Yayıncılık Bilişim Ltd. Şti. ("ihaleci.com") daha önceden haber vermeden bu koşulları değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar. Herhangi bir değişiklik, anında etkin olacaktır ve sizin sürekli kullanımınız bütün koşulları okuduğunuz ve bütünüyle kabul ettiğinize dahil bir anlaşma teşkil edecektir.

3. Kullanıcının da bildiği gibi, bu Sitedeki verilerin kullanımı doğru düşünüp karar verme yetisi ve analizi gerektirir ve Kullanıcı ihaleci.com'a böyle bir yetiye sahip olduğunu garanti eder ve sunar.

4. Kullanıcı, abone kayıt formunda girdiği bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiş sayılır.

5. Aksi belirtilmedikçe, bu Sitede gördüğünüz yada okuduğunuz her şeyin telif haklarının saklı olduğunu varsaymalısınız. Aynı zamanda bütün bilgi, metin ve görsel imgeler, yazılım, ürünler ve hizmetler içinden kullanılabilir veya elde edilebilir. Bu koşullar içinde açıkça verilmemiş hakların tümü ve herhangi biri tarafından sakılıdır. Hiçbir şekilde değiştirme, yayınlama, iletme, görüntüleme, aktarıma veya satışa katılma, türemiş çalışmalar yapma yada herhangi bir şekilde herhangi içeriği bütünüyle yada kısmen kullanma haklarına sahip değilsiniz. Aksi belirtilmediği sürece telif hakkı sahibi ve ihaleci.com'un yazılı izni olmaksızın yüklenmiş malzemenin kopyalanması, yeniden dağıtılması, yeniden iletilmesi, yayınlanması ve başkalarınca kullanılması yasaktır. Telif hakkı saklı malzemeyi yüklemekle mülkiyet haklarından herhangi birini elde edemeyeceğinizi onaylıyorsunuz.

6. Bu web sitesi ihaleci.com haricindeki gruplar tarafından kontrol edilen diğer web sitelere bağlantılar (linkler) içerir. Bu sitelere ihaleci.com'un içindeki linklerle erişilse bile, ihaleci.com bu gibi diğer sitelerin kullanımından sorumlu değildir. ihaleci.com bu web siteleri kontrol etmez ve hiçbir sorumluluk, yükümlülük taşımaz. Diğer web sitelerinin kullanımı hakkındaki sorularınızı herbiri kendisinin olan web site sahibine yöneltilmesi gerekmektedir.

7. Kullanıcı bilmelidir ki, bu sitede yer alan bilgiler ihaleci.com adına tescilli ve gizli bilgiler olabilir.Bu sözleşmenin amaçları dışında üçüncü kişilere, doğrudan yada dolaylı olarak, açıklanmayacaktır.

8. Ticari ünvan, ticari marka, imalatçı reklamı yada diğer konularla ilgili olarak üçüncü bir tarafın her hangi bir ürünü, işlemi, yayını yada hizmetine referans olarak ihaleci.com tarafından onaylanmış yada önerilmiş olduğu gösterilemez yada ima edilemez.

9. ihaleci.com'un kapsadığı bilgiler üzerinde yapılan herhangi bir işlem veya alınan bir karar için ihaleci.com herhangi bir kullanıcıya yada herhangi bir bireye karşı sorumlu olmayacaktır. ihaleci.com tarafından sağlanmış ve erişilmiş bütün bilgi ve hizmetler olduğu gibi sunulmaktadır ve bu bilgiler hakkındaki garanti ve gösterimleri ihaleci.com üzerine almamaktadır. ihaleci.com içeriğindeki hizmet ve bilgilerin rahatsız etmeyeceğini yada hatasız, daha doğrusu, bilgi, yazılım yada sistemler tarafından erişilebilen malzemelerin virüslerden yada zararlı bileşenlerden arındırılmış olduğunu garanti edemez. ihaleci.com'dan aldığınız ve gönderdiğiniz herhangibirşey için sahip olduğunuz mülkiyet haklarının sözle yada gerçek ihlalinde ihaleci.com'a karşı hiçbir taahhüt altına girmeyeceksiniz. ihaleci.com yoluyla alınan ticari teklifler, ihaleci.com tarafından garanti edilmez.

10. Kullanıcı olarak aşağıdaki kuralları kabul ediyorsunuz. Aşağıdaki kuralların herhangibirinin ihlali durumunda otomatik olarak bu koşulların malzeme ihlali olarak düşünülecek ve ihaleci.com'a herhangi/tüm erişim hakkı kaybedilecektir. Yerel, eyalet, ulusal yada uluslararası kanunların ihlalinde ihaleci.com'un kullanımı; Herhangibir kişiye veya varlığa yapılan kanunsuz, zararlı, geçersiz, tehdit edici, tahkir edici iş teklifleri, bilgi, veri, metin, dosya, link, sohbet, iletişim durumlarında ihaleci.com tek yetkisi ile karar verecektir; kayıt formuna yanlış bilgi vermek yada başkasını temsil etmek; kaba konuşmalar, rahat vermemek, yada başka türlü, başkalarına zarar verme; tasdik edilmemiş reklam, destekleyici malzeme, yada tasdik edilmemiş diğer türden ricaları, "junk mail," "spam," "chain letters," sınırlama olmadan kapsayan yada maillerin talep edilmemiş yığın dağıtımı; anketler yollamak, müsabakalar, pramit projeleri; başkalarını entellektüel mülkiyet hakların çiğneyen malzeme yollamak; virus dağıtmak, diğer bilgisayarların çalışmalarını zedeleyecek bozuk dosyalar yada herhangi benzer yazılım yada dosyalar gönderme; diğer kullanıcıların ihaleci.com'a erişmelerini engelleyici bağlamak; ihaleci.com'un kabul etmediği şekilde davranma ve haraket etme.

11. Kullanıcılar siteyi yasalara karşı gelmek için bilgileri kötü niyetle yada kendi veya bir başkası adına başkaların malını kullanmamayı ve diğerlerin güvenliğini, işini yada iş rekabetini tehdit edecek yada tehlikeye sokacak yada lekeleyecek, yaralayıcı ilanlar göndermemeyi kabul ederler.

12. ihaleci.com kullanıcılarının koşulları ihlal etmeleri sonucunda ortraya çıkabilecek durumlarda ihaleci.com'a, bağlı çalışanlara, yöneticilere, sahiplere, acentalara verilebilecek zararları, maliyetleri ve masrafları (avukat ücreti de dahil) kabul edecektir.

13. İşbu koşulların ve şartların her hangi bir şekilde ihlali durumunda ihaleci.com bir abonenin üyeliğini haber vermeksizin derhal sona erdirebilir.

14. Koşulları kapsayan Sözleşme, ihaleci.com ile kullanıcı arasındaki bütün anlaşma ve anlayışı kapsıyor. Ayrıca, kullanıcı bu Koşullar içinde açıkça ileri sürülmemiş herhangi garanti ve temsil yetkilerine güvenmediğini kabul etmiştir.

15. Bu Site, ve işbu şart ve koşullar, yerel hukukun izin verdiği ölçüde ve kanunlar ihtilafı sonucunu doğurmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve mevzuatına göre yorumlanacak ve geçerli olacaktır. Bu Şart ve Koşullar sebebiyle doğan ihtilafların çözümünde Mahkemeler ve icra daireleri yetkili olacaktır.

16. ihaleci.com, herhangi bir anda bu metni güncelleyerek bu Şartları gözden geçirebilir. O an geçerli olan Şartları incelemek için zaman zaman bu sayfayı ziyaret etmeniz gerekir, çünkü bu Şartlar sizi bağlamaktadır.

Bu sözleşme 16(onaltı) maddeden ibaret olup her iki tarafı da bağlayıcı niteliktedir.

Search Filters